Wat maakt een website toegankelijk?

De W3C heeft toegankelijkheid gedefinieerd als volgt :

"Het web en zijn diensten beschikbaar maken voor alle personen, ongeacht hun hardware of software, netwerkinfrastructuur, moedertaal, cultuur, geografische ligging, lichamelijke of geestelijke vermogens".

Toegankelijkheid op onze site

Onze site is ontworpen om te voldoen aan de geldende normen voor toegankelijkheid. Het kan voorvallen dat sommige pagina's een tijdelijke afwijking van deze regels bevatten. Als u opmerkt dat deze fout zich blijft voordoen, neem dan contact met ons op om dit te melden.

Hierna volgen de inspanningen die bij het creëren van deze site zijn genomen :

 •     Het naleven van de HTML-standaarden laat u toe om eenvoudiger schermlezers zoals Jaws te gebruiken.
 •     Voor alle inhoud die gegevensverlies kan veroorzaken zijn alternatieven voorzien: beelden, scripts, enz.
 •    Voor een goede leesbaarheid worden de richtlijnen inzake contrast nageleefd.
 •     De navigatie is vereenvoudigd: pertinente koppelingsteksten, sneltoetsen, sitemap, zoekmachine, interne navigatie bij lange pagina's, enz.
 •     De inhoud en de weergave zijn van elkaar gescheiden, zodat u eigen stijlen kunt gebruiken en het lettertype kunt vergroten of verkleinen.

 

Functionaliteit 

Sneltoetsen

Deze toetsen zijn bij afspraak bepaald om een snelle toegang tot de basiselementen van een website te verlenen.

 •     Toegankelijkheidsregels: sneltoets ="0"
 •     Startpagina: sneltoets ="1"
 •     Naar het navigatiemenu: sneltoets ="m"
 •     Het navigatiemenu overslaan: sneltoets ="s"
 •      Naar de inhoud: sneltoets ="c"
 •     Directe toegang tot de interne zoekmachine: sneltoets ="4"
 •     Sitemap: sneltoets ="3"
 •     Contactpagina: sneltoets ="7"

Voor het gebruik van deze sneltoetsen op uw browser (elke browser beschikt over zijn eigen combinaties van toegangstoetsen, die wij voor een directe toegang aan de hierboven genoemde sneltoetsen koppelen):

 •     Internet Explorer : Alt + Shift + [sneltoets], daarna Enter
 •     Firefox :Alt + Shift + [sneltoets]
 •     Google Chrome  : Alt + Shift + [sneltoets]
 •     Opera : Esc + Shift + [sneltoets]
 •     Safari : Alt + Shift + [sneltoets]

 

Tekstgrootte op het scherm

Dankzij een speciale browserfunctie kunt u de grootte van de letters aanpassen naargelang uw leesbehoeften.

Om de tekstgrootte te vergroten/verkleinen:

 •    Met diverse browsers: Ctrl en muiswiel
 •      Internet Explorer : ga naar Weergave en daarna naar Tekstgrootte en maak een keuze.
 •     Firefox, Mozilla ou Netscape : klik op Ctrl en de “+”-toets van het numeriek klavier om te vergroten en de “-”-toets om te verkleinen.
 •     Opera : druk op de toetsen “+” en “-” van het numeriek klavier of ga naar het menu Weergave en daarna naar Zoomen en maak een keuze.

Het ontwerp van een site is niet altijd voorzien op het vergroten (of verkleinen) van de lettergrootte. Bepaalde browsers laten toe om de layout uit te schakelen en enkel tekst en beelden weer te geven:

 •     Firefox, Mozilla  : selecteer in het menu Weergave 'layout' en daarna 'geen layout'.
 •      Internet Explorer : kan niet worden gedesactiveerd

 

Nuttige programma's

Bepaalde media op de site vereisen het gebruik van programma's die u mogelijk nog niet bezit. Hierna volgt een lijst van deze programma's, vergezeld van downloadkoppelingen :

 • PDF-documenten lezen


Voor het lezen van deze documenten hebt u Acrobat Reader nodig
Acrobat Reader downloaden (gratis)

 • Flash-animaties weergeven

Om deze animaties weer te geven, hebt u de laatste versie van Flash Player nodig
Flash Player downloaden (gratis)

 • De werking van scripts in Java

Om deze te doen werken hebt u de Java-plugin nodig
De Java-plugin downloaden (gratis)