Niet te overschrijden grenzen

Hoe langer de oorlog duurt, hoe meer er argwaan te voorschijn komt tegenover de vluchtelingen, die “vreemdelingen” met een eigenaardige tongval, misschien wel vijanden...men weet nooit. Ze worden vaak beledigd en ondervinden regelmatig problemen om werk of een woning te bekomen. Sommige gemeenten, zowel in de bezette departementen als in de andere, en ook in België, weigeren ronduit hun hulp.

Men mag niet uit het oog verliezen dat de vluchtelingen vaak beschouwd werden als lafaards en verraders. De enige uittocht die als gegrond beschouwd werd is de uittocht van de zieken, van de oudere bevolking, van de vrouwen en de kinderen. Het gaat hier over één van de archetypes van de civiele slachtoffers door de oorlog gemaakt. Regelmatig verschijnen er artikels in de plaatselijke kranten. En het is vooral voor die bevolking dat de liefdadigheidswerken bestemd zijn.

De hulpverlening bestaat er onder meer uit dat de kinderen onder de hoede worden genomen door het Rode Kruis of de verenigingen voor schoolkampen in Frankrijk of in het buitenland (Tunesië). Franse en Belgische onderwijzers in samenwerking met het Amerikaanse Rode Kruis, bekommeren zich over de gezondheid van de kinderen. Sommige kinderen worden letterlijk uitgebuit om te voorkomen als luiaards bestempeld te worden.

Loading, please wait...
  • Faivre Abel (1853-1945), Bovenop de ruïnes, eerste kwart van de 20ste eeuw, lithografie, coll. Historial de la Grande Guerre, Péronne © Y. Medmoun

    Deze lithografie is gebruikt voor een feestprogramma in de Opéra Comique, gewijd aan de vluchtelingen uit de Somme.

  • In het land van de weldadige neutraliteit. De Zwitserse confederatie en haar liefdadigheidswerken, foto-uittreksel uit "Panorama de la guerre", boek 5, 1914, Caverne du Dragon-Musée du Chemin des Dames, Aisne

    Zwitserland speelde als neutrale staat een belangrijke rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met name de gerepatrieerde werden er enkele uren onthaald, vooraleer naar Frankrijk terug te keren.

Bovenop de ruïnesin het land van de weldadige neutraliteit