Hulp aan de vluchtelingen

In 1914 wordt de solidariteit met het Belgische volk en de bevolking uit Noord-Frankrijk, die op de vlucht is voor de bezetter, gezien als een patriottische plicht. Er is letterlijk tekort aan alles: geld, voedingswaren, kleding, huisvesting.

In Frankrijk wordt er een groot aantal verenigingen opgericht om de vluchtelingen te helpen. De Franse intelligentsia begint met geld te verzamelen, voedsel en kleding uit te delen en voor de vluchtelingen onderdak te zoeken. In Groot-Brittannië zijn het de private liefdadigheidsinstellingen die hulp brengen. In Nederland worden de alleenstaande kinderen opgevangen maar het grootste deel van de vluchtelingen wordt in kampen samengebracht.

Om de vestiging van de vluchtelingen te vereenvoudigen, keurt de staat snel een toelage goed van 1,25 frank per dag en per volwassene en 0,5 frank per kind. Deze maatregels betreffen in 1915 honderdduizenden Fransen en Belgen. De Commission of Relief in Belgium waakt erover dat alle vluchtelingen in de bezette gebieden genoeg voedsel bekomen.

Op initiatief van de notabele inwoners in de bezette gebieden worden er verscheidene gemeenschappen voor vluchtelingen gesticht (56 in 1915) met als bedoeling families weer met elkaar in contact te brengen en de werkaanbiedingen te centraliseren.

Loading, please wait...
  • Amerikaanse poster voor hulp aan de vluchtelingen, eerste kwart van de 20ste eeuw, poster, coll. Historial de la Grande Guerre, Péronne © Y. Medmoun

    Amerikaanse verenigingen nemen deel aan de bijstand van de vluchtelingen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de Commission of Relief in Belgium, opgericht in oktober 1914 door de Amerikaan Brand Whitlock, de markies de Villalobar, Ambassadeur van Spanje en de Amerikaanse ingenieur Herbert Hoover. Deze commissie krijgt de toelating van de Duitse overheden om de burgers in de bezette gebieden van levensmiddelen te voorzien.

  • Poster voor een groot gala ten bate van de oorlogsslachtoffers, 1 april 1917 in le Palais du Trocadero, 1917, poster, Caverne du Dragon-Musée du Chemin des Dames, Aisne

    Talrijke liefdadigheidsprogramma's of -verkopen worden opgezet om fondsen te verzamelen voor de oorlogsslachtoffers, waaronder de vluchtelingen.

  • De grote Sinterklaas van de kleine Belgische kinderen, 1914, drukwerk, Departementale archieven van Seine-Maritime - coll. Lafond, Rouen

    Dit Frans- en Nederlandstalig drukwerk vertelt over Sinterklaas en wordt verkocht ten bate van de Belgische kinderen die als vluchtelingen in Frankrijk verblijven.

Amerikaanse poster voor hulp aan de vluchtelingenposter voor een groot ten bate van de oorlogsslachtoffersDe grote Sinterklaas van de kleine Belgische kinderen