De oorlog is op komst

De aanval van het Duitse leger in België werd gekenmerkt door veel geweld tegenover de civiele bevolking die ervan verdacht werd partizanen te herbergen. Meer dan anderhalf miljoen Belgen vertrokken naar Nederland, naar Frankrijk en naar Groot-Brittannië om het geweld en de bombardementen te ontvluchten. De civiele bevolking in het noorden van Frankrijk ziet de eerste Belgische vluchtelingen aankomen, denkt terug aan de oorlog van 1870 tegen de Pruisen en maakt zich ook klaar om te vluchten. (De Belgische en Franse regeringen verhuizen en de burgemeesters verlaten hun gemeenten).De Franse regering ondervindt de grootste moeite om die vlucht onder controle te krijgen.

Het traject wordt beïnvloed door de transport- en verblijfsmogelijkheden: de rijken beschikken over een auto maar het grootste deel van de bevolking vertrekt te voet, zij hebben en houden op een kar gestapeld.

Maar waar naartoe? Het grootste deel van de vluchtelingen tracht zich te beschermen tijdens de gevechten en probeert nadien zo vlug mogelijk huiswaarts te keren. Zo kwamen ongeveer een miljoen Belgen tamelijk vlug terug naar hun streek. Anderen, vooral de welstellende burgerij, vestigden zich voor een lange termijn ver van de frontlinie. Hier kan men terecht spreken van een exil.

Loading, please wait...
  • Vluchtelingen uit Picardië, met hun bezittingen en hun vee op vlucht voor de bezettingsmacht, eerste kwart van de 20ste eeuw, foto, Departementale archieven van de Aisne – nummer FRAD002 22 Fi Guerre 1914-1918 13

    De Picardiërs slaan ook op de vlucht voor de oprukkende Duitse troepen, van wie de komst wordt voorafgegaan door geruchten over de wreedheden die op de Belgische burgers zijn begaan.

  • Belgische vluchtelingen in Nederland op weg naar de gebouwen waar voor hen zal worden gezorgd, foto uit de Illustrierte Zeitung, deel 1, juli-december 1914, Departementale archieven van de Aisne – nummer FRAD002 G 2561

    Het aantal Belgen dat in november 1914 naar Nederland is gevlucht, wordt op ongeveer één miljoen geschat.

  • Een Belgische vluchtelinge met haar kind, foto uit "Panorama de la Guerre", boek 1, 1914, Caverne du Dragon-Musée du Chemin des Dames, Aisne

Vluchtelingen uit PicardiëBelgische vluchtelingen in NederlandEen Belgische vluchtelinge met haar kind