De culturele invloeden

De anglofilie van de bevolking, die vanaf augustus 1914 wordt vastgesteld, is ook na de geallieerde overwinning nog sterk aanwezig. Meerdere jaren van Britse aanwezigheid hebben ervoor gezorgd dat er soms nauwe banden worden gesmeed met de burgerbevolking, ondanks grote culturele verschillen, waarvan de taal één van de belangrijkste is.

Tijdens de oorlog leren vele Franse burgers een aantal Engelse uitdrukkingen. Tegelijkertijd nemen sommige Tommies een aantal Franse woorden over, om met hun gastheren te kunnen communiceren. In beide gevallen is de uitspraak vaak zeer benaderend. In Frans en Belgisch Vlaanderen, waar de bevolking Vlaams praat, een taal die lijkt op het Engels, verloopt de communicatie eenvoudiger.

De culturele invloed beperkt zich niet tot de taal. De Britse aanwezigheid zal ook haar invloed hebben op de democratisering van sporten als tennis of voetbal. Tussen 1914 en 1918 verviervoudigt in Pas-de-Calais het aantal gemeenten waar voetbal wordt gespeeld. Tijdens de oorlog neemt het aantal vriendschappelijke wedstrijden tussen Fransen en Britten toe.

Tot slot houden een aantal liefdesrelaties tussen Tommies en jonge Franse en Belgische vrouwen ook stand na de Wapenstilstand. Hoewel een aantal juffrouwen vrijwillig de keuze maken hun land te verlaten om hun boyfriend tot in de vier hoeken van het Britse Rijk te volgen, kiezen sommige Tommies ervoor om in Frankrijk en België te blijven om er een gezin te stichten.

Loading, please wait...
  • Voetbalspelers, wedstrijd gewonnen door de 80ste artillerie-eenheid, 1918-19, fotokaart, coll. Historial de la Grande Guerre, Péronne

voetballers