Het Britse leger

Een van de specifieke kenmerken van de Britse militaire deelname aan de oorlog was de enorme ontplooiing van haar strijdkrachten. Terwijl in augustus 1914 de militaire deelname van Groot-Brittannië beperkt blijft tot het sturen van een bescheiden expeditieleger van ongeveer 100.000 manschappen naar het Westelijk front, schat men het totale aantal soldaten in de rangen van het Britse leger in 1918 op 4 miljoen.

In tegenstelling tot Frankrijk en Duitsland, beschikt Groot-Brittannië in 1914 enkel over een beroepsleger (Regular Army), een binnenlands leger (Territorial Force) en reservisten (Special Reserve). In deze context lanceert Lord Kitchener, staatssecretaris van Oorlog, vanaf augustus 1914 een grootschalige campagne om zoveel mogelijk manschappen in dienst te nemen. Spontaan komen talrijke vrijwilligers de rangen vervoegen van een nieuw leger, dat al snel de naam "Kitchener's Army" kreeg opgespeld.

Ondanks het daadwerkelijke succes van deze oproep aan vrijwilligers (2.500.000 indiensttredingen op twee jaar tijd) blijven de rangen van het Britse leger onvoldoende groot in verhouding tot de in 1914 en 1915 geregistreerdeverliezen. Vanaf januari 1916, aan het einde van een langdurig politiek debat, wordt in het Verenigde Koninkrijk officieel de verplichte legerdienst geïntroduceerd, met uitzondering van Ierland. Vanaf nu en tot aan het einde van de oorlog is het een massaal leger dat op de slagvelden wordt opgesteld.

Loading, please wait...
  • Poster "Step into your place", 1915, poster, In Flanders Fields Museum, Ieper

    Deze poster die de Britse mannen aanspoort om in dienst te treden, verwijst naar de lange wachtrijen met vrijwilligers aan de Britse rekruteringsbureaus vanaf augustus 1914.

  • Artikel "L'Armée de Kitchener" in het Journal de Montreuil, 9 April 1916, dagblad, Departementale archieven van Pas-de-Calais – nummer PG 224/8

    In 1915 lauwert de plaatselijke pers van Pas-de-Calais de talrijke Engelse vrijwilligers. Lord Kitchener roept zijn landgenoten op om de gelederen van het leger te vervoegen. Dankzij de massale toestroom van vrijwilligers kan het Britse leger in januari 1915 72 divisies opstellen, hoewel het op 1 augustus 1914 maar over 6 divisies beschikte.

Step into your place. Poster met lange wachtrijen met vrijwilligerspers artikel