De Tommies en de bewoners

Tijdens de Eerste Wereldoorlog komen de burgers die leven in de geallieerde gebieden, gelegen tussen de Somme en Vlaams België, meer in contact met de Tommy dan met de Poilus (Behaarde, bijnaam van de Franse soldaten). Het Britse leger steunt de Franse burgerlijke overheden op diverse terreinen. Wat de samenwerking betreft, biedt het bijvoorbeeld hulp aan de Franse landbouwers aan in de vorm van handarbeiders en rijtuigen. Ook militaire artsen worden af en toe ingezet om sanitaire hulp te verlenen aan de burgerbevolking.

Op financieel gebied laten de Frans-Britse akkoorden toe dat de gemeenten die legerkampen herbergen kunnen genieten van het recht op accijnzen. De zones met Britse legerkampen trekken ook een groot aantal venters en marketentsters aan, die de soldaten allerhande koopwaar aanbieden. De grotere koopkracht van de soldaten zorgt overigens voor spanningen tussen bewoners en gewetenloze handelaars die niet aarzelen om de prijzen van de voornaamste levensmiddelen te verhogen.

De Tommies zijn bijzonder populair bij de kinderen, aangetrokken door het snoepgoed dat zij rijkelijk weggeven. Soms ontstaan er vriendschapsbanden tussen de gastheer en de inwonende soldaat. Tot slot ontstaan er ook liefdesrelaties tussen soldaten en jonge vrouwen, ook al blijkt uit de gegevens van de burgerlijke staat dat er maar weinig verlovingen met een huwelijk worden bezegeld.

Loading, please wait...
  • Caron Achille (1888-1947), Kleine winkel met Britse soldaten, eerste kwart van de 20ste eeuw, glasplaat, © Musée Quentovic – Ville d'Etaples-sur-Mer

    Huismoeders uit Etaples openen hun kraampjes voor de Britse soldaten.

  • Schotse soldaten en kinderen in het achterland van Ieper, juli 1915, foto, Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Brussel

    Kinderen volgen een Schotse soldaat die doedelzak speelt.

kleine winkel met Britse soldatenschotse soldaten en kinderen in het achterland van Ieper