Beperkingen, vorderingen en misdrijven

Hoewel over het algemeen de co-existentie van de Britten met de lokale bevolking harmonieus verloopt, kent deze een aantal pijnpunten. Een terugkerend probleem, gesteld door de schadevergoeding voor de vorderingen en de schade die door het Britse leger wordt toegebracht, weegt zwaar op de relaties tussen burgers en militairen.

De belangrijkste slachtoffers zijn de boeren, van wie de bedrijven grotendeels gebruikt worden voor de kantonnering en training van het leger. De ontevredenheid van de burgerbevolking is voornamelijk te wijten aan de manier waarop de schadevergoedingen worden uitbetaald. De vrij ingewikkelde procedures voor schadeloosstelling, gekoppeld aan het vaak gerechtvaardigde gevoel van de eisende partij niet voluit te zijn vergoed voor de geleden schade, verklaren vaak de redenen van het geschil.

Minder bekend zijn de problemen te wijten aan alcoholmisbruik, de belangrijke groei van prostitutie of de overtredingen van een aantal oneerlijke Tommies, die er mee voor zorgen dat dit beeld van een idyllische co-existentie tussen de twee gemeenschappen ernstig genuanceerd moet worden.

Loading, please wait...
  • Gambling is strictly prohibited, eerste kwart van de 20ste eeuw, poster, coll. Departementale archieven van Noord Lille Frankrijk – nummer J 394

    In de zones in het achterland waar de soldaten zijn gelegerd, komt het vaak voor dat zij deelnemen aan gokspelen om de tijd te doden. Deze praktijk is echter verboden door de militaire overheden, om wildgroei te voorkomen.

  • Onderdrukking van de clandestiene prostitutie, eerste kwart van de 20ste eeuw, poster, coll. Departementale archieven van Noord Lille Frankrijk – nummer J 1021 72

    Het is niet ongewoon dat vrouwen die in de prostitutie zijn beland zich vestigen in de buurt van de zones in het achterland waar de soldaten zijn gelegerd. De plaatselijke overheden zijn zeer alert voor deze praktijken, die zij proberen te verbieden.

  • Caron Achille (1888-1947), Het café van de vluchtelingen, barak vlakbij de heuvelflank, met Franse en Britse soldaten, eerste kwart van de 20ste eeuw, glasplaat, © Musée Quentovic – Ville d'Etaples-sur-Mer

    Hoewel het alcoholgebruik streng is geregeld door de militaire overheden, stellen zij geen verbod in op de oprichting van cafés in de zones waar de soldaten zijn gelegerd. Op deze afbeelding is een barak omgevormd tot café.

poster. Gambling is strictly prohibitedposter. Répression de la prostitution clandestinehet café van de vluchtelingen. Een barak is tot café omgevormd