Ongekende verliezen

De Grote Oorlog was de eerste oorlog in de geschiedenis met een industrieel karakter. De nieuwe wapens die de soldaten gebruiken (machinegeweren, gas, vlammenwerpers ...) en de ontwikkeling van de artillerie decimeren de rangen van de legers en doden talrijke mensen in de gebieden rond het front. Het aantal mensen dat tijdens dit conflict is gestorven, wordt geschat op ongeveer 10 miljoen, voornamelijk militairen, maar ook burgers.

De tijdens de offensieven geleden menselijke verliezen staan in geen verhouding tot de verliezen, gekend in eerdere conflicten. Zo zijn er tijdens de Slag van de Somme (1 juli-18 november 1916) 125.000 Britse soldaten gesneuveld of verdwenen, terwijl er nog 300.000 gewond raakten.

Het industriële karakter van de Eerste Wereldoorlog heeft ook geleid tot de verdwijning van de lichamen van honderdduizenden soldaten. Zij worden tijdens de gevechten verpulverd door granaten of verlaten in de no man's land, deze ruimte die ligt tussen de twee lijnen met loopgraven van de vijandige legers. Het gebeurt ook dat de tijdelijke begraafplaatsen, gebouwd niet ver van het front, vernield worden tijdens een nieuwe aanval en de overschotten doen verdwijnen van wie er begraven is. De Britten hebben aan al deze soldaten, waarvan het lichaam niet terug kon worden gevonden, een naam gegeven: ze zijn de missing.

Loading, please wait...
  • Omslag van "The Care of The Dead", 1916, brochure, coll. Linge © P&K Linge

    Deze brochure brengt het werk aan het licht dat sinds 1915 wordt uitgevoerd door de Graves Registration Commission, de voorloper van de Commonwealth War Graves Commission.

  • Het London Scottish Regiment bezoekt de graven van zijn kameraden, eerste kwart van de 20ste eeuw, ansichtkaart, coll. Linge © P&K Linge

    Het zijn vaak de kameraden van de gesneuvelde soldaten die hen moeten begraven. Hun informatie is dan van essentieel belang om de exacte locatie van de graven te kunnen bepalen.

The Care of the DeadLondon Scottish attending to their comrades graves