Tijdens de Eerste Wereldoorlog streden en stierven miljoenen mannen van over de hele wereld. Het aantal Duitse, Franse en Britse soldaten dat is gesneuveld tijdens of ten gevolge van de gevechten wordt ingeschat op bijna 4 miljoen. Herdenkingstoerisme is ontstaan uit de wens om deze soldaten te herdenken.

Deze sterfgevallen zorgen vanaf het begin van de oorlog voor de oprichting van administraties en specifieke procedures. Het beheer van de lichamen wordt één van de primaire zorgen van de strijdende partijen.

De herdenkingskwestie blijft van even essentieel belang in de naoorlogse jaren. Talrijke families en gemeenschappen worden tijdens dit conflict beroofd van hun geliefden en willen herdenken wie verdwenen is. Er worden tijdens deze periode talrijke monumenten gebouwd.

Zo trekken de zones vlakbij het front, waar de begraafplaatsen en monumenten zijn gebouwd, al snel mannen en vrouwen aan die zich komen bezinnen op de plaatsen waar zoveel mensen zijn gevallen.