Samenleving

Bijna heel de oorlog lang wonen de inwoners van de dorpen en steden in het achterland zij aan zij met de troepen. Deze toestand bracht nieuwe behoeften met zich mee. De burgers maakten van de aanwezigheid van de soldaten met verlof handig gebruik om geld te verdienen door voedsel of drank te verkopen. In Frans Vlaanderen stelt men bijvoorbeeld een groei vast van het aantal 'estaminets', de typische cafeetjes van die streek.

De militaire overheden wordt verplicht om deze relaties te reglementeren. De verkoop van alcohol, gokspelen en prostitutie worden verboden. Dit zorgt onvermijdelijk voor spanningen, omwille van het opeisen van gronden, het vernielen van oogsten, de groei van de criminaliteit en de rantsoenering van de levensmiddelen. Maar voor de soldaten die bij de burgers verbleven, betekende dit contact een adempauze en een welkome afwisseling na de gruwelen van de loopgraven.

In de sectoren waar voornamelijk buitenlandse troepen, meer bepaald Britten, zijn gestationeerd, moeten burgers en militairen een nieuwe taal en cultuur aanleren. De inwoners van dorpen en steden maken kennis met producten uit het dagelijks leven, geïmporteerd door deze legers, zoals de blikken met corned beef. Dit samenwonen is ook een gelegenheid om voor het eerst mannen van over de hele wereld te ontmoeten, van alle uithoeken van het Britse Rijk of de Franse koloniën.

Loading, please wait...
  • Descamps Henri-Maurice (1878-1965), Britse soldaten in inkwartiering, 1914-15, glasplaat, Fonds photographique patrimonial Descamps – Ville de Cassel

    In het achterland zijn de soldaten soms ingekwartierd in huizen of niet ver ervandaan. Ze hebben dan regelmatig contact met de burgerbevolking. Deze profiteert hier soms van om handel te drijven.

  • Caron Achille (1888-1947), Het café van de vluchtelingen, barak vlakbij de heuvelflank, met Franse en Britse soldaten, eerste kwart van de 20ste eeuw, glasplaat, © Musée Quentovic – Ville d’Etaples-sur-Mer

    Ook al is de alcoholverkoop strikt gereglementeerd, in of vlakbij de inkwartieringsgebieden vindt men niettemin cafés. Op deze afbeelding is het een barak in het kamp van Etaples (Pas-de-Calais), die het "Café van de vluchtelingen" is geworden.

  • Descamps Henri-Maurice (1878-1965), Een stoet Indo-Chinese soldaten op de Grand Place van Cassel in het begin van 1919, 1919, foto, © Cassel, musée départemental de Flandre

    Op het einde van het conflict worden de soldaten niet meteen gedemobiliseerd. Deze procedure neemt verscheidene maanden in beslag. Oud-strijders en burgers blijven dus met elkaar in contact, zoals hier in Cassel, ter gelegenheid van een feest (waarschijnlijk het Chinese Nieuwjaar).

Britse soldaten in kantonneringhet café van de vluchtelingen. Een barak is tot café omgevormdeen stoet Indo-Chinese soldaten