Communicatie en verbindingsdienst

De geniesoldaten liggen in de frontlijn op communicatiegebied omdat ze de infrastructuur moeten beschermen en ontwikkelen. Door wegen, bruggen, spoorwegen, telegraaflijnen, enz. te herstellen en aan te leggen staan ze garant voor goede communicatie en verbindingen die in tijden van oorlog essentieel zijn. De oversteek van waterlopen is van essentieel belang om de troepen naar het front te zenden. De genietroepen spelen de hoofdrol in de constructie van bruggen, tijdelijke (op vlotten of boten) of permanente (in metaal of hout).

De communicatie, die vaak verstoord wordt, neemt de vorm aan van post - die voor de soldaten de enige manier is om met de familie in contact te blijven - telegraafboodschappen of veldtelefoon. De plaatsing van deze hulpmiddelen is niet zonder gevaar. Telefonisten en telegrafisten bevinden zich vaak aan het front om de lijnen te herstellen die tijdens bombardementen zijn vernield. In het begin van het conflict staat de radio nog in de kinderschoenen. Hij ondergaat echter talrijke ontwikkelingen die na het conflict zijn verspreiding voor burgerdoeleinden toelaten. Er wordt echter nog steeds teruggegrepen naar meer traditionele methodes, zoals het gebruik van reisduiven door het leger.

Ook worden nieuwe transportmiddelen ontwikkeld om verplaatsingen en de verspreiding van informatie te vergemakkelijken, zoals motorfietsen.

Loading, please wait...
  • Descamps Henri-Maurice (1878-1965), Britse officier-motorrijder, 1914-15, glasplaat, Fonds photographique patrimonial Descamps – Ville de Cassel

    Motorfietsen zijn essentiële communicatiemiddelen voor het doorgeven van informatie tussen achterland en frontlinies. Ze zijn het nuttigst wanneer ze langs de files met militaire vrachtwagens kunnen glippen.

  • Vatenbrug op de Aisne voor de aanval van Mont-Sapin, 16 april 1917, foto, Departementale archieven van de Aisne – nummer FRAD002 2 Fi

    Er werd een vatenbrug over de Aisne gebouwd om het offensief van de Chemin des Dames te starten.

  • Aandenken aan de aanval op de Mort-Homme, opnieuw ingenomen op 2 augustus 1917, 1917, analoge foto op papier, coll. Historial de la Grande Guerre, Péronne

    Cumières-le-Mort-Homme (Meuse) wordt eigenlijk pas op 20 augustus 1917 door de Fransen opnieuw ingenomen. De foto toont 3 telefonisten, waarvan er één Robert Dourlens heet, in een omgeving die zwaar door de gevechten is toegetakeld. Ze herinnert aan het gevaar van de opdrachten die deze soldaten krijgen, die werken aan het onderhoud van de communicatielijnen tussen achterland en frontlinies.

Britse officier-motorrijderVatenbrug op de AisneAandenken aan de aanval op de Mort-Homme, opnieuw ingenomen op 2-8-17