Bevoorrading

De Intendance zorgt voor de uitrusting en het voedsel van de soldaten die ten strijde trekken. Ze brengt wapens en munitie ter plaatse maar ook levensmiddelen, water of brandstof. Deze afdeling moet zich elke dag aanpassen om de troepen, die heel vaak van positie veranderen, te bevoorraden. De Intendance gebruikt tal van vervoermiddelen: er wordt nog vaak een beroep gedaan op dieren zoals paarden en ezels. De bekende roulantes of mobiele veldkeukens die de troepen bevoorraden, zijn voor het merendeel karren welke door paarden worden voortgetrokken. Maar uiteraard zijn spoorwegen en vervoer per auto sneller.

De stellingenoorlog laat toe om spoorwegen te bouwen tussen front en achterland om manschappen, wapens, munitie en voedsel aan te voeren. Na de gevechten doen de treinen eveneens dienst bij de evacuatie van de gewonden of om de manschappen voor hun rustperiode naar het achterland te voeren, voor een zoveelste terugkeer naar de frontlinie. Al heel gauw worden de behoeften op het gebied van bevoorrading van het front zodanig groot, dat de bestaande infrastructuur wordt aangevuld met lijnen die specifiek voor oorlogsbehoeften dienst doen. Parallel aan dit spoorwegnetwerk wordt een bevoorradingssysteem per vrachtwagen ingesteld.

Loading, please wait...
  • Descamps Henri-Maurice (1878-1965), Bevoorrading van het Britse leger, 1914-16, glasplaat, Fonds photographique patrimonial Descamps – Ville de Cassel

  • Het bevoorradingsconvooi, eerste kwart van de 20ste eeuw, foto, © Cassel, musée départemental de Flandre

    Ondanks de innovatie van het grootschalige gebruik van gemotoriseerde voertuigen (auto's of vrachtwagens) in een militaire context, worden tijdens de Grote Oorlog de traditionele vervoermiddelen verder gebruikt.

  • De veldkeuken, eerste kwart van de 20ste eeuw, foto, coll. Departementale archieven van Noord Lille Frankrijk – nummer 15 Fi 1788

    De veldkeuken is een mobiele keuken die toelaat zo dicht mogelijk bij de frontlinies maaltijden af te leveren.

bevoorrading van het Britse legerhet bevogrradingsconvooide veldkeuken