Dagelijks leven

In het kamp krijgen de arbeiders ieder hun taak toegewezen. Zo is er een schoonmaakploeg en een keukenploeg. Alle arbeiders krijgen een rantsoen, waarna ze onderling voedsel, levensmiddelen en sigaretten kunnen ruilen. Brieven worden geschreven, maar mogen niet zomaar verstuurd worden. Zij zijn aan censuur onderhevig en worden eerst streng gecontroleerd.

De religieuze overtuiging van de Chinezen wordt gerespecteerd. Per jaar krijgen zij drie vrije dagen; één dag voor het Drakenbootfestival, één dag voor het midherfstfeest en één dag voor het traditionele Chinese Nieuwjaar.

Omdat de Chinese en de Europese cultuur op vele terreinen van elkaar verschillen, zijn er frequent communicatieproblemen, zowel verbaal als niet-verbaal. Het zijn de tolken die een brug moeten slaan tussen de Chinezen en hun nieuwe landgenoten. Dat zowel de tolken als de chefs uit verschillende regio’s komen en verschillende dialecten spreken, maakt de situatie niet altijd eenvoudiger.

Voor de Chinese arbeiders die onder Brits bevel staan, geldt het Britse militaire recht. Op grond van deze wetgeving worden zware straffen uitgedeeld. Een voorbeeld hiervan is field punishment no. 1, waarbij personen letterlijk te schande worden gezet door ze aan een paal of wiel vast te binden. Soms worden zij terecht bestraft, want leden van het Chinese Labour Corps hebben zonder twijfel verschillende misdaden gepleegd, vooral na de oorlog. Op dat moment heerst er een wetteloze toestand in de verwoeste landen. Het komt echter ook voor dat de plaatselijke bevolking onopgeloste misdaden in de schoenen van de ‘buitenstaanders’ schuift.

Loading, please wait...
  • Vonges, Chinese Kamp – de keuken, eerste kwart van de 20ste eeuw, ansichtkaart, collectie Jean-François Thomassin, Vonges

    Zeg hen geen ondoordachte of tactloze dingen; drijf de spot niet met hen; werk uw woede niet op hen uit; scheld hen niet uit; en gebruik geen geweld tegen hen. Zij zullen dat niet zomaar over zich heen laten gaan, en zullen op wraak zinnen.”, Commandant Defontaine, in een Gebruiksaanwijzing voor koelies voor het Franse leger, samengesteld op last van generaal Famin, 1916.

  • Drie Chinese werknemers en hun officier poseren met een van de eerste "slagveldtoeristen" voor de ruïnes van het huis Van der Mersch in Ieper, 1919, foto, In Flanders Fields Museum, Ieper

    Gedurende heel hun verblijf op het Europese continent, hebben de Chinese arbeiders regelmatig contact met de Franse en Belgische burgers. Na de oorlog, wanneer ze worden toegewezen aan de sanering van de slagvelden, ontmoeten ze ook de eerste toeristen die de slagvelden komen bezoeken.

  • Versierde granaathulzen, eerste kwart van de 20ste eeuw, metaal, In Flanders Fields Museum, Ieper

    In hun vrije tijd zijn de Chinese arbeiders betrokken bij verschillende activiteiten, waarvan deze granaathulzen getuigen. Een draagt het opschrift "Cambrai", de andere "Saint-Quentin". Ze hebben ook toegang tot alfabetiseringsklassen, gegeven door de YMCA (Young Men Christian Association), die vanaf het begin van de oorlog kantines of ontspanningsruimtes voor de Britse troepen organiseren.

Vonges – Cantonnement chinois – la cuisineDrie Chinese werknemers en hun officierversierde granaathulzen