China aan het begin van de 20ste eeuw

Vanaf de 19e eeuw verliest China geleidelijk aan zijn macht. De Westerse mogendheden zetten de keizer onder druk en krijgen van hem steeds meer land en strategische havens in pacht. De privileges die buitenlanders krijgen, leiden tot groeiende spanningen binnen de Chinese bevolking. Tijdens de overgang van de 19e naar de 20e eeuw komt de bevolking in opstand. Dit is de "Bokseropstand", waarin de Chinezen vechten tegen alles wat westers, modern en vooruitstrevend is. De buitenlandse mogendheden reageren op het geweld met een militaire strafexpeditie. Tevens leggen zij China zware herstelbetalingen op. De afhankelijkheid van de Westerse landen wordt zo alleen maar groter.

Naast de invloed van de Europeanen op economisch vlak, spelen ook religieuze belangen een rol. Missionarissen oefenen hun invloed uit door het oprichten en besturen van onderwijsinstellingen.

In 1911 stort het wankele Chinese keizerrijk in en in 1912 roept de charismatische Sun Yat-sen de republiek uit, met zichzelf als president. Na enkele maanden wordt hij echter gedwongen het presidentschap aan generaal Yuan Shikai over te dragen. Onder zijn gewelddadige regime grijpen legerleiders en revolutionairen de macht in Chinese provincies. Zij besturen deze als dictators.

Loading, please wait...
  • Hoofdstraat van de Belgische concessie in Tianjin met rechts het gebouw van de Belgische administratie, 20 april 1907, foto, Diplomatieke archieven, Brussel

    China anno 1916. Het dagelijkse leven is hard en grauw, er heerst ontzettend veel armoede. Voor een jonge man is er weinig perspectief.

  • Peking en Tientsin Times, 1 augustus 1914, tijdschrift, In Flanders Fields Museum, Ieper

    Deze krant werd druk gelezen onder de in China verblijvende Britten, waarvan er velen actief zouden worden in het Chinese Labour Corps (CLC). Het herinnert aan het belang van de Westerse aanwezigheid in China in het begin van de 20ste eeuw.

  • Omslag van het katholieke propagandaboekje "Chinese Verhalen van Vader Lebbe" geschreven door Vincent Lebbe en uitgegeven in Leuven, boek, In Flanders Fields Museum, Ieper

    Een voorbeeld van een missionaris die geïntegreerd is in een Chinese gemeente en zo veel invloed heeft, is Vincent Lebbe, afkomstig uit Ieper. Hij betrekt de lokale intelligentsia bij het verzet tegen de Fransen en is er zo mede verantwoordelijk voor dat het protest van de Chinezen tegen de Fransen groeit.

Hoofdstraat van de Belgische concessie in Tianjintijdschrift, Peking en Tientsin TimesKatholieke propagandaboekje geschreven door Vincent Lebbe