Deze site is beschermd door Franse en internationale wetgeving inzake het auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle rechten van reproductie zijn voorbehouden, met inbegrip van downloadbare documenten en afbeeldingen en foto's. De reproductie, weergave, aanpassing, transformatie, gedeeltelijk of volledig, of overdracht naar een andere site zijn verboden. Reproductie in geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Conseil général du Nord is strikt verboden.

Herinnering over auteursrecht

"De wet op de intellectuele eigendom machtigt enkel, conform leden 2 en 3 van artikel L 122-5, aan de ene kant, dat "kopieën of reproducties strikt zijn voorbehouden voor het privégebruik van de kopieerder en niet bestemd zijn voor collectief gebruik" en, ten tweede, onder voorbehoud van vermelding van de naam van de auteur en de bron, dat "analyses en korte citaten gerechtvaardigd moeten zijn door kritische, polemische, educatieve, wetenschappelijke of informatieve doeleinden". Elke vertoning of reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van de auteur of zijn rechtverkrijgenden, is verboden (art. L 122-4).
Elke vertoning of reproductie, op welke wijze dan ook, inclusief het downloaden of printen, vormt een inbreuk, bestraft door de artikelen L 335-2 en volgende van de wet op de intellectuele eigendom. "