In de zones die door de geallieerde legers worden gecontroleerd, vooral de Britse en de Franse legers, zijn de verplaatsingen van burgers vrijer dan aan de andere kant van de frontlinie. Maar toch worden ze gecontroleerd. De legerstaven vaardigen talrijke besluiten uit om het plaatselijke verkeer te regelen, zoals avondklokken. Wie zich ook in de nabijheid van het front wil begeven, moet een vrijgeleide voorleggen aan de soldaten die op wacht staan aan de ingang van de gemeenten.

De verplaatsingen in de oorlogszone achter het front zijn heel strikt geregeld. In de voorste zone, in de onmiddellijke nabijheid van de gevechten, zijn er over het algemeen geen burgers. Deze zijn immers geëvacueerd. Achter deze zone bevindt zich de gereserveerde sector, waar nog burgers leven. Hun verplaatsingen worden ernstig beperkt en gecontroleerd. In de niet-gereserveerde zone onder militaire controle zijn de verplaatsingen vrijer, maar blijven ze sterk gecontroleerd.
In alle zones moeten de burgers die zich willen verplaatsen met een voertuig vooraf hun reisroute laten goedkeuren. Zij hebben niet het recht om van deze route af te wijken, op straffe van sancties bij een eventuele controle.

De burgerlijke overheden spelen een belangrijke rol in de toepassing van deze reglementen. Zij verspreiden de regels die door de legerstaven van de legers worden ingevoerd. Om de verspreiding van vrijgeleiden of pasjes mogelijk te maken, moeten de gemeentehuizen de in hun gemeente aanwezige inwoners tellen en deze lijsten aan de militaire overheden doorgeven. In de steden waar de avondklok is ingesteld, mogen de burgers vanaf een bepaald uur niet meer buitenkomen. In Montreuil-sur-Mer, waar vanaf maart 1916 het Britse GHQ is gevestigd, mogen de bewoners de straten niet betreden tussen 22 u. en 5 u. en mogen ze vanaf 20 u. de stad niet meer verlaten. Ook de communicatieassen worden gecontroleerd. Op alle strategische wegen worden militaire wachtposten geplaatst en worden de vrijgeleiden gecontroleerd.

Loading, please wait...
  • Op het front van de Somme. Een Frans-Engelse wachtpost op het kruispunt van twee departementswegen, eerste kwart van de 20ste eeuw, analoge foto op papier, coll. Historial de la Grande Guerre, Péronne

  • Vanaf het westelijk strijdtoneel. De grote nationale weg Parijs-Saint-Quentin, geblokkeerd sinds september, tekening uit de Illustrierte Zeitung, boek 2, januari-juni 1915, Departementale archieven van de Aisne – nummer n° 3755

  • Caron Achille (1888-1947), Het café van de vluchtelingen, barak vlakbij de heuvelflank met Franse en Britse soldaten, eerste kwart van de 20ste eeuw, glasplaat, © Musée Quentovic - Ville d'Etaples-sur-Mer

    Achille Caron, een fotograaf uit Etaples, verkreeg herhaaldelijk toestemming om het Britse kamp in Etaples te fotograferen. Er zijn maar weinig burgers die hier in deze periode toegang tot kregen.

sur le front de la SommeAchtung !! 1 klm zur Front.het café van de vluchtelingen. Een barak is tot café omgevormd