Het Chinese Labour Corps (CLC) telt één à twee tolken per 500 arbeiders. Net als deze laatsten, moeten ook zij een medisch onderzoek ondergaan. De Franse en Engelse overheden die belast zijn met de rekrutering controleren of deze mannen geen dragers zijn van besmettelijke ziekten. Ook hun vingerafdrukken worden genomen en zij ontvangen een genummerde badge. De eerste gerekruteerde tolken moeten in de haven van Qingdao (Shandong) slagen in taaltests. Er wordt hen bijvoorbeeld gevraagd om in het Engels het landschap te beschrijven dat ze rond zich zien.

Tijdens de reis mogen de tolken de havens bezoeken waar wordt gestopt, terwijl de arbeiders niet het recht hebben om het schip bij de tussenstops te verlaten. Eén van deze tolken, Gu Xingqing, legt in een boek getuigenis af van zijn ervaring. In het boek verwondert hij zich erover dat Vancouver minstens even veel auto's telt als er riksja's zijn in de grote Chinese steden.

Tijdens de overtocht is contact tussen arbeiders en tolken onvermijdelijk. Deze laatsten hebben het soms moeilijk om zich in het midden van honderden mannen zonder enige opleiding te bevinden. Gu geeft een zeer ironische beschrijving van de paniek van één van deze arbeiders tijdens een nacht met een woelige zee. Omdat hij een schipbreuk vreest, maakt de arbeider de belofte dat hij zich tevreden zal stellen met werk als landbouwer als hij ooit de kans krijgt om zijn land terug te zien.

Gu is zich echter ook volledig bewust van de belangrijke rol van de tolk. Hij is de brug tussen de Franse of Engelse officieren en de arbeiders en moet informatie en instructies doorgeven. Hij treedt ook op als bemiddelaar in conflictsituaties.

Loading, please wait...
  • Britse officier die de badge van een arbeider controleert, eerste kwart van de 20ste eeuw, foto, Tank Museum, Bovington

    De arbeiders en tolken van het CLC dragen allemaal genummerde badges. De Britse officieren, die gewoonlijk geen Chinees spreken, leren toch in deze taal te tellen. Ze gebruiken immers de nummers in plaats van de namen van de arbeiders wanneer ze zich tot hen wenden.

  • Portret van twee Chinese arbeiders, eerste kwart van de 20ste eeuw, foto, Archives de Dunkerque – Centre de la mémoire urbaine d’agglomération

Britse officier die de badge van een arbeider controleertportret van twee Chinese arbeiders