Gedurende heel de oorlog houdt het Britse opperbevel zijn Groot Hoofdkwartier (GHQ) in Pas-de-Calais. Naast het hoogste bevelsorgaan, belast met de uitwerking van de strategieën, bestaat het Britse GHQ ook uit een enorm administratief platform, belast met de controle van de logistieke behoeften van de troepen die in de Franse en Belgische gebieden zijn ingeschakeld. Het Britse GHQ, in het begin gevestigd in Saint-Omer, wordt vanaf 1916 overgebracht naar Montreuil-sur-Mer.

In het begin van het conflict is Saint-Omer ideaal geplaatst ten opzicht van de interventiesector van de Britse troepen. De stad beschikt over de noodzakelijke infrastructuur. Het merendeel van de Britse soldaten is in kazernes gelegerd, terwijl veel officieren bij inwoners verblijven of in grote huizen, speciaal gevorderd voor deze doeleinden. Na het overbrengen van het GHQ naar Montreuil-sur-Mer, blijft de streek van Saint-Omer niettemin de thuisbasis van een aantal Britse faciliteiten. Saint-Omer blijft ook de zetel van het hoofdkwartier van de Royal Flying Corps.

De verhuis van het Britse GHQ naar Montreuil-sur-Mer valt samen met de uitbreiding van het aan de Britten toevertrouwde front in Noord-Frankrijk en beantwoordt aan de nieuwe strategische vereisten. De keuze valt op de kleine versterkte stad omwille van haar uitstekende geografische ligging, dicht bij de basissen aan de kust en halfweg de as Parijs/Londen. Dagelijks werken meerdere honderden militairen in het GHQ, waarvan de kantoren zich bevinden in de lokalen van de oude Voorbereidende militaire school. In april 1919 wordt het vertrek van het Britse GHQ van het Franse grondgebied gevierd met een officiële ceremonie.

Boulogne-sur-Mer en Etaples-sur-Mer worden ook 'Engelse' steden. De eerste is de belangrijkste landingsplaats van de legers van Hare Majesteit. Zo doen tussen 1914 en 1916 1.700.000 soldaten het station van Boulogne aan. Vanaf 1915 kan de logistieke basis van Boulogne instaan voor de behoeften van 300.000 manschappen en 100.000 paarden. De stad verandert in een kosmopolitische plek, waar men meer bepaald handarbeiders uit de koloniën kan ontmoeten, grotendeels Chinese. Omwille van het strategische belang van deze stad voor de Britten, is de stad het doelwit van een vijftiental Duitse luchtbombardementen, die grote materiële schade veroorzaken en ongeveer zestig slachtoffers maken.

De stad Etaples herbergt op haar beurt het grootste Britse leger op het Westers front (100.000 manschappen in 1917). Met een twintigtal hospitalen herbergt de stad ook een groot aantal vrouwelijke hulpkrachten, voornamelijk verpleegsters. Etaples doet als inkwartieringsplaats voor de troepen op doorreis ook dienst als opleidingskamp. In september 1917 wordt Etaples meerdere dagen geteisterd door rellen, omwille van de dood 'per ongeluk' van een korporaal, die gedood werd door een politieman. De orde wordt echter snel hersteld. Het kamp bevindt zich in de nabijheid van een strategisch gezien levensbelangrijk spoorwegknooppunt. Daarom is het verschillende keren het slachtoffer van zware luchtbombardementen.

Loading, please wait...
  • Het Britse kamp van Etaples, 1917, plan op papier, © Musée Quentovic – Ville d’Etaples-sur-Mer

    Tijdens het hoogtepunt van haar groei strekt de Britse basis in Etaples zich uit over ongeveer 12 km².

  • Luchtfoto van de stad Montreuil, 12 april 1918, foto, Musée Rodière, Montreuil-sur-Mer

  • Boulogne-sur-Mer. Engelse verlofgangers stappen aan boord, eerste kwart van de 20ste eeuw, analoge foto op papier, coll. Historial de la Grande Guerre, Péronne

    Talrijke Britse soldaten komen samen in Boulogne-sur-Mer om tijdens hun verlof naar hun land terug te keren.

plan van het Britse Kamp van EtaplesLuchtfoto van Montreuil-sur-MerBoulogne-sur-Mer. Engelse verlofgangers stappen aan boord