Bij het toetreden tot de oorlog stuurt Groot-Brittannië een expeditieleger van ongeveer 100.000 soldaten naar het continent. De behoefte aan manschappen verplicht echter al snel om een beroep te doen op vrijwilligers en vervolgens de dienstplicht in te voeren, respectievelijk in augustus 1914 en januari 1916. Zo worden tijdens de eerste vier jaar van de oorlog miljoenen Britten naar Frankrijk en België gestuurd.

De belangrijkste toegangspoort tot het Westelijk front bevindt zich in Pas-de-Calais. De Britten vestigen zich op dit grondgebied eerst in groten getale langs de kust en daarna in heel het departement. De steden vlakbij de kust worden sterk beïnvloed door de Britse aanwezigheid.