Document 1

Foto met afbeelding van zes Franse soldaten die zich bezinnen nabij graven, 1914-1918, foto op papier, coll. Historial de la Grande Guerre, Péronne

zes Franse soldaten die zich bezinnen nabij graven

Document 2

Ontwerp van een voorlopige militaire begraafplaats op het gemeentelijk kerkhof van Saint-Just in Laon, november 1918, tekening in inkt op papier, departementale archieven van de Aisne – nummer FRAD002, E-dépôt 401 4 H 323

ontwerp van een voorlopige militaire begraafplaats, gemeentelijk kerkhof van Saint-Just, Laon

Document 3

De Chinese begraafplaats van Noyelles-sur-Mer (Somme), digitale foto, © Syndicat mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard

Deze Britse militaire begraafplaats, waar Chinese werknemers zijn begraven, werd in 1921 ingehuldigd door de prefect van de Somme. Meer dan 800 mannen, die er vanaf 1917 zijn komen werken onder Brits commando, zijn er begraven.
Het is ontworpen door John Reginald Truelove, architect van de Commonwealth War Graves Commission. Deze commissie, opgericht in 1915 als de Graves Registration Commission, had als doel de identificatie mogelijk te maken van de graven van de Britse militairen die in de strijd waren gesneuveld.

de Chinese begraafplaats van Noyelles-sur-Mer

Document 3

Graven van de Chinese begraafplaats van Noyelles-sur-Mer (Somme), digitale foto, © Syndicat mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard

De Commonwealth War Graves Commission, sinds 1915 ook actief onder andere benamingen, werd officieel opgericht in mei 1917. Ze staat in voor het markeren en onderhouden van de graven van de soldaten van de Commonwealth die zijn gesneuveld tijdens de twee wereldoorlogen en voor het bouwen van gedenktekens ter ere van hen die geen bekend graf hebben. In Noyelles-sur-Mer zijn de grafstenen gegraveerd met Chinese tekens.

Gedetailleerde weergave van de Chinese begraafplaats van Noyelles-sur-Mer
 • Ik observeer
  • 1° Document 1: Beschrijf de getoonde scène (houding van de soldaten, plaats, uiterlijk van de graven…).
  • 2° Document 2: Hoe ontwerpt de stadsarchitect het onthaal van de lichamen van de soldaten die zijn gedood in de oorlog? Beschrijf deze ruimte.
  • 3° Document 3: Beschrijf de organisatie en de omgeving van de Chinese begraafplaats in Noyelles-sur-Mer. Welke indruk doet het ontstaan?

   

   

 • J'identifie
  • 1° Document 1: Het massagraf was de traditionele begraafplaats van de soldaten. Identificeer de belangrijkste verandering die blijkt uit dit document.
  • 2° Document 2: Identificeer de diversiteit van de nationaliteiten die op dit plan staan.
  • 3° Document 2: Welke soldaten worden bedoeld met de benaming "zwarten"? Hoe zit het met de Duitse soldaten? Waarom?
  • 4° Document 3: Waaraan ziet men dat de begraafplaats voor Chinese arbeiders is gerealiseerd?
 • Ik leg verbanden
  • Wat zijn de elementen die doorheen deze drie documenten aantonen dat het begraven lichaam zelf het voorwerp is van de verplaatsing?
 • Ik plaats in perspectief
  • In hoeverre getuigt het beheer van de doden van een mentaliteitsverandering?