1 Hoe noemen we de Britse soldaten ?
De Tommies
De Johnnies
Les Timmies

2 Wie is Gu Xingqing ?
Een arbeider van het Chinese Labour Corps
Een tolk van het Chinese Labour Corps
Een kok van het Chinese Labour Corps

3 In welke stad in Frans-Vlaanderen vestigt generaal Foch in oktober 1914 zijn hoofdkwartier ?
Bailleul
Hazebrouck
Cassel

4 Op welke dag vallen de Duitse troepen België binnen ?
3 augustus 1914
2 augustus 1914
4 augustus 1914

5 Hoeveel namen van missing staan er op het herdenkingsmonument van Thiepval ?
72 200
38 000
120 000